செவ்வாய், 22 டிசம்பர், 2009

கண்ணீர்க் காதல்

கண்ணீர்க் காதல்
----------------------
வருஷம் ஓடுது
வயசும் கூடுது
கல்யாணம் ஆகுது
கடமை ஏறுது
பணமும் சேருது
பாதை தேறுது
புகழும் கூடுது
கூட்டம் சேருது
கண்ணீர் ஊறுது
காதல் வாழுது
-------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: