சனி, 19 டிசம்பர், 2009

குடி கெடுக்கும்

குடி கெடுக்கும்
------------------
போதையை ஏற்றி வைக்கும்
பாதையை மாற்றி வைக்கும்
மனைவியை அடிக்க வைக்கும்
மக்களைத் துடிக்க வைக்கும்
பணத்தைப் பறக்க வைக்கும்
குணத்தை மறக்க வைக்கும்
ரத்தத்தை மாற்றி வைக்கும்
பித்தத்தை ஏற்றி வைக்கும்
குடியைச் சிறுக்க வைக்கும்
குடும்பத்தை வெறுக்க வைக்கும்
--------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக