வெள்ளி, 18 டிசம்பர், 2009

விடலைப் பருவம்

விடலைப் பருவம்
-----------------------
படுத்தவுடன் தூங்கும்
அடித்தவுடன் எழும்
பசியாக எடுக்கும்
பாடாகப் படுத்தும்
வெயிலிலே ஓடும்
மழையிலே ஆடும்
கலையார்வம் பிடிக்கும்
காதலிக்கத் துடிக்கும்
விடலைப் பருவம்
விறுவிறு பருவம்
-------------------------------நாகேந்திர பாரதி

2 கருத்துகள்: