சனி, 12 டிசம்பர், 2009

அது காதல்

அது காதல்
----------------
அவன் கால் இடித்து
தோல் பிய்ய
அவள் கண் இடுக்கில்
நீர் கொள்வாள்
அவள் காய்ச்சலினால்
சோர் வடைய
அவன் மாத்திரையை
ஊட்டி டுவான்
துன்பத்தில் துணை இருக்கும்
தூய்மைக்குப் பேர் காதல்
---------------------------------------- நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக