வியாழன், 3 டிசம்பர், 2009

மழைக் காலம்

மழைக் காலம்
----------------------

கொட்டும் மழையில்

குளித்துக் கொண்டே

கிராம கிரிக்கெட்

கிட்டி விளையாட்டு

தியேட்டர் வாசல்

வரிசைப் பயணம்

படியில் தொங்கி

பஸ்ஸில் கல்லூரி

காய்ச்சலும் இல்லை

தும்மலும் இல்லை

--------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: