செவ்வாய், 1 டிசம்பர், 2009

கனவு முகங்கள்

கனவு முகங்கள்
----------------------
எங்கோ பிறந்து
எங்கோ வளர்ந்து
எங்கோ முடியும்
வழியில் யார் யாரோ
சுற்றமும் நட்பும்
தொடர்ந்து வந்தாலும்
நடுவில் பிரிந்தவை
எத்தனை முகங்கள்
கனவில் வரும்
சில முகங்கள்
--------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

2 கருத்துகள்: