சனி, 28 நவம்பர், 2009

ஏறு, ஏறு

ஏறு, ஏறு

----------------

கூட இருந்து

குழி பறிப்பார் சிலர்

தூர இருந்து

குறி பார்ப்பார் சிலர்

முன்னால் விழுந்து

காலை வாருவார் சிலர்

பின்னால் இருந்து

பற்ற வைப்பார் சிலர்

எல்லோர் எரிய

ஏறு மேலே ஏறு

---------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக