வியாழன், 26 நவம்பர், 2009

காலக் கோலம்

காலக் கோலம்

----------------------

கண்மாய் பெருக்கெடுத்து

கரையெல்லாம் உடைப்பெடுத்து

வீட்டுக்குள் வந்த தண்ணி

வடிவதற்கு காத்திருப்பது

ஒரு காலம்

கண்மாய் சகதியாகி

காஞ்சு கருப்பாகி

ஊருணி கிணறு

ஊறுவதற்கு காத்திருப்பது

ஒரு காலம்

-----------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக