செவ்வாய், 24 நவம்பர், 2009

பள்ளிப் பருவம்

பள்ளிப் பருவம்

--------------------------

முழங்கைச் சிராய்ப்போடு

புழுதிக் காலோடு

வயிறெல்லாம் பசியோடு

பரீட்சைப் பயத்தோடு

பள்ளிப் பருவம்

----------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: