திங்கள், 23 நவம்பர், 2009

இருட்டு

இருட்டு
---------------
தினத்துக்கும் அலைந்ததாலே
தொலைந்திட்ட மனிதத்தை
மனத்துக்குள் வெளிச்சம் காட்டி
மறுபடி பிறக்க வைக்கும்
இருட்டுக்கு ஒளி உண்டு
-------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: