வியாழன், 22 அக்டோபர், 2009

இன்னொரு பெரியார்

இன்னொரு பெரியார்
-----------------------------
சாதி மதச் சண்டை
ஓய வில்லை
சனிப் பெயர்ச்சிக் கூட்டம்
குறைய வில்லை
முப்பது சத விகிதம்
முடிய வில்லை
குழந்தைப் பருவ வேலை
குறைய வில்லை
இன்னொரு பெரியார்
எப்போது பிறப்பார்
-------------------------- நாகேந்திர பாரதி
---------------------------------------------------------------------------

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக