புதன், 19 ஆகஸ்ட், 2009

சாகாத காதல்

சாகாத காதல்
-----------------
அது ஒரு அம்பது
வருஷத்துக்கு முந்தி
அவள் பாடல் புத்தகத்துக்கு
அட்டை போட்டுக் கொடுத்தது
அவள் பாவடை தாவணிக்கு ஏத்த
பூப் பறிச்சுக் கொடுத்தது
அவள் பொட்டு வண்டியிலே
போறதைப் பாத்து அழுதது
இது ஒரு அஞ்சு
நிமிஷத்துக்கு முந்தி
அவன் செத்துப் போனது
----------------------------நாகேந்திர பாரதி
-----------------------------------------------------

1 கருத்து: