ஞாயிறு, 28 ஜூன், 2009

தூக்க மருந்து

தூக்க மருந்து

-----------------

துக்கத்தை உறைய வைத்து

துயரத்தைக் குறைய வைக்கும்

துரோகத்தை மறக்க வைத்து

பழிப்படலம் முடித்து வைக்கும்

சித்தெறும்பு நேரத்தை

புலிப்பாய்ச்சல் பாய வைக்கும்

மருந்தாகத் தாயாக

மாறுகின்ற தூக்கத்தின்

துணை கொண்டு வாழ்ந்திருந்து

தொடங்கிடுக புது வாழ்வு

--------------------------------நாகேந்திர பாரதி

---------------------------------------------------------------------

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக