திங்கள், 1 ஜூன், 2009

வந்து விடு கண்ணே

வந்து விடு கண்ணே
-----------------------------
வந்து விடு கண்ணே வந்து விடு
இல்லை எனில் என்னை மறந்து விடு
பின் தொடர்ந்த நாட்கள் நடந்த பின்னே
பார்த்திருந்த நேரம் கடந்த பின்னே
பேசியதும் சிரித்ததும் முடிந்த பின்னே
இன்னுமென்ன வாழ்க்கை எனக்கு இங்கே
சொல்லு வதற்காகச் சொல்லி விட்டேன்
காலம் என்னைக் கடந்து சென்று விடும்
காதல் என்ற வார்த்தை மறந்து விடும்
என்னுயிரும் எங்கோ பறந்து விடும்
------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக