திங்கள், 1 ஜூன், 2009

அற்ப சந்தோஷம்

அற்ப சந்தோஷம்

------------------------

கோயிலைச் சுற்றி வரும் போது ஒரு குரல்

'ராமசாமியா, எப்பிடியிருக்கே'

இடுக்கிய கண்களுக்குள் இரண்டாய்த்

தெரிந்தவன் சுப்பிரமணி

கோலி விளையாட்டில் முக்குட்டைப் பெயர்த்தவன்

காதலித்த பெண்ணைத் தாலிகட்டிப் போனவன்

பதவி உயர்வினைத் தட்டிப் பறித்தவன்

வாயெல்லாம் பல்லோடு சிரித்த முகத்தவன்

இப்போது பொக்கை வாயாய்

எனக்கு இன்னமும் இரண்டு பல் இருக்கிறது

சந்தோஷத்தோடு 'வாடா' என்றேன்'

-------------------------------நாகேந்திர பாரதி

----------------------------------------------------------

1 கருத்து: