செவ்வாய், 2 ஜூன், 2009

இரவுத் திருட்டு

இரவுத் திருட்டு
---------------------
கருப்பு மட்டும் அதன் நிறம் இல்லை
திருட்டும் கூட இரவின் நிறம்தான்
உலகைத் திருடி உருட்டிப் போடும்
ஒருபக்கம் மட்டும் சூரியனுக்கு விற்கும்
நிலவைத் திருடி எடுத்துக் கொள்ளும்
நட்சத் திரங்களையும் துணைக்குத் திருடும்
மனிதர் திருட்டுக்கு உடந்தை ஆகும்
மனத்தின் திருட்டுக்கும் காதல் சேர்க்கும்
கவலையைத் திருடி கழித்துப் போகும்
களைப்பைத் திருடி தூங்கச் செய்யும்
----------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக