செவ்வாய், 23 ஜூன், 2009

உணர்ச்சிக் கோலம்

உணர்ச்சிக் கோலம்

------------------------

அது ஒரு காலம்

அப்பாவின் விரலைப் பற்றிக்கொண்டு

படித்துக்கொண்டு

பாடிக் கொண்டுஇது ஒரு காலம்

இனிய இளைஞனோடு

காதலித்துக் கொண்டு

கல்யாணம் செய்து கொண்டுஒவ்வொரு காலமும் ஒரு

உணர்ச்சிக் கோலம்

---------------------------நாகேந்திர பாரதி

-----------------------------------------------------------

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக