திங்கள், 1 ஜூன், 2009

சமையல் சந்தோஷம்

சமையல் சந்தோஷம்

---------------------------

பாத்திரம் கழுவ வேண்டாமென்றால்

சமையலும் கூட ஒரு சந்தோஷம்

காய்கறிக் கடைக்குத் துணையோடு
சேர்ந்து செல்வது சந்தோஷம்

ஒடித்தும் பிடித்தும் வளைத்தும்
வாங்கும் வாகும் சந்தோஷம்

காயை வெட்டிப் போடும்போது

கேட்கும் சப்தம் சந்தோஷம்

வறுவல் பொறியல் செய்யும்போது

வாயில் போடும் சந்தோஷம்

எண்ணை தாளித்து இறக்கும்போது

வாசம் பிடிக்கும் சந்தோஷம்

சோறும் குழம்பும் காய்கறியும்

கலக்கும் காலம் சந்தோஷம்

நன்றாய் இருக்கு நாவிற்கென்று

பிடித்தவர் சொன்னால் சந்தோஷம்

பழைய குழம்பைச் சுட வைத்து

மறுநாள் சாப்பிட சந்தோஷம்

சொந்த பந்தம் எல்லாமே

சேர்ந்து சுவைப்பது சந்தோஷம்

----------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

-----------------------------------------------------------------------------

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக