புதன், 27 மே, 2009

சொல்லும் பொருளும்

சொல்லும் பொருளும்
--------------------------------------
சொல் புதிது பொருள் புதிது சொல்லிவிட்டுப் போனார்
சொல்லில் மட்டும் தங்கிலிஷ் தங்கியது
பொருளில் ஒன்றும் புதிதாகக் காணோம்
அந்தக் காலக் குதிரை ஆட்டோவை முந்தி விடும்
ஜெட் ஏர்வேய்ஸ்தான் புஷ்பக விமானம்
கிங் பிஷெரும் 'கள்'ளாக இருந்தது
சின்ன வீடும் 'அகத்'துத் துறைதான்
கடாரம் கொண்டவன் கண்டமும் கொள்வான்
காதலில் தோற்றவர் அன்றும் இன்றும்
கம்ப்யூட்டர் பெண்கள் குந்தவையின் மறுபக்கம்
வந்தியத் தேவன்தான் வரக் காணாம்
-------------------------நாகேந்திர பாரதி
---------------------------------------------------------------------------------

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக