வெள்ளி, 22 மே, 2009

சும்மா இருப்பது எப்படி

சும்மா இருப்பது எப்படி
--------------------------------
சும்மா இருப்பது சுகமென்று சொன்னார்கள்
சும்மா இருந்து பார்த்தால் தெரியும்
சும்மா இருந்தால் சாப்பிடுவது எப்படி
சும்மா இருந்தால் தண்ணியும் கிடையாது
சும்மா இருந்தால் நடப்பதும் கூடாது
சும்மா எப்படி பேசாமல் இருப்பது
சும்மா சிரித்தால் பைத்தியம் என்பார்கள்
சும்மா எங்காவது போவது எதற்கு
சும்மா ஏதாவது சொல்லி விட்டார்கள்
சும்மா இருந்து பார்த்தால் தெரியும்
--------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
-------------------------------------------------------------------------------------

3 கருத்துகள்: