திங்கள், 18 மே, 2009

உயிரின் தரிசனம்

உயிரின் தரிசனம்
--------------------------
மெல்ல மெல்ல மேலே போ
மனிதர்கள் வீடுகள் சுருங்கி புள்ளிகளாய்
இன்னும் மேலே நகரமே கொடி
அதற்கும் மேலே அருகே மேகங்கள்
கீழே நிறங்களாய் நீரோட்டமும் நிலங்களும்
கண்டங்கள் சேர்ந்த காட்சி அருமை
இது என்ன பந்துகள் பூமியா சந்திரனா
எத்தனை கோலங்கள் இன்னும் மேலே
விண்ணே வெளிச்சம் வெளிச்சம் வெளிச்சம்
உள்ளே உள்ளே உயிரின் தரிசனம்
-----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
---------------------------------------------------------------------------------

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக