சனி, 16 மே, 2009

ஓர சீட்டு உல்லாசம்

ஓர சீட்டு உல்லாசம்

-------------------------

ஓர சீட்டில் உட்கார

இடம் கிடைத்தால்

இன்பமும் உண்டு

துன்பமும் உண்டு

பச்சை மரங்களின்

ஓரமும் உண்டு

எச்சில் காகத்தின்

ஈரமும் உண்டு

வேகக் காற்றின்

'பளிச்'சும் உண்டு

வெத்திலைச் சீவலின்

'புளிச்'சும் உண்டு

சாரல் தூறலின்

சுகமும் உண்டு

வீறும் மழையின்

வேகமும் உண்டு

ஓரத்தை பிடிக்க

ஓடிப் போகாமல்

இருந்த இடத்தில்

இருந்தால் சுகமே

-----------------------------நாகேந்திர பாரதி

-------------------------------------------------------------------

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக