செவ்வாய், 12 மே, 2009

கோபுர தரிசனம்

கோபுர தரிசனம்
------------------
வவ்வால் புழுக்கை
மெத்தைப் படிக்கட்டு
இருட்டு ஏற்றத்தில்
இடிக்கும் கற்கள்
ஒவ்வொரு நிலையிலும்
கரிக்கட்டிக் காவியங்கள்
ஏழாம் நிலையிலே
ஏறினால் உச்சி
பக்கத்தில் அடிக்கும்
படபட புறாக்கள்
உத்தர கோசமங்கை
ஊரின் தரிசனம்
கண்மாய் கருவை
காரை வீடுகள்
கோபுர உச்சியில்
மனிதன் எறும்பு
குவலய உச்சியில்
இன்னமும் சிறிசு
இறங்கிய பின்னே
ஏற்றத் தாழ்வு
---------------------------------நாகேந்திர பாரதி
--------------------------------------------------------------------------------

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக