ஞாயிறு, 3 மே, 2009

போக வேண்டும்

போக வேண்டும்
---------------------
அம்மா காய்கறி வாங்கி
வரச் சொன்னாள்
எனக்கு காதலியைப் பார்க்கப்
போக வேண்டும்
அப்பா வேலை தேடித்
பார்க்கச் சொன்னார்
எனக்கு அவளைத் தேடிச்
செல்ல வேண்டும்
தங்கை புத்தகம் வாங்கி
வரச் சொன்னாள்
எனக்கு பாடம் படிக்கப்
போக வேண்டும்
தம்பி கடலைமிட்டாய் வாங்கி
வரச் சொன்னான்
எனக்கு காதல்மிட்டாய் சாப்பிடப்
போக வேண்டும்
எல்லோரும் ஏதேதோ வாங்கி
வரச் சொல்கிறார்கள்
எனக்கு வாங்க வேண்டியதை
வாங்க போக வேண்டும்
-------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
---------------------------------------------------------------------------

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக