வியாழன், 30 ஏப்ரல், 2009

திரும்பிய உயிர்

திரும்பிய உயிர்

-------------------

இடிச் சத்தம்

காதைப் பிளந்தது

தலை எங்கோ

போய் இடித்தது

வாயில் ஊறிய

எச்சில் கசந்தது

இருட்டு ரோட்டில்

எங்கோ பயணம்

திடீர் வெளிச்சம்

தின்று முடித்தது

அதல பாதாளத்தில்

விழுந்த அதிர்ச்சி

கருப்பு நிசப்தத்தில்

கரைவது போல

எங்கோ ஒரு

மின்மினிப் பூச்சி

கசகச வென்று

கண்கள் சுரந்தன

லேசான ஒளியில்

மனைவியின் முகம்

-------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

------------------------------------------------------------------------------

1 கருத்து: