சனி, 25 ஏப்ரல், 2009

தனித் தனிப் பருவம்

தனித் தனிப் பருவம்
------------------------
தான் படித்தது
முதல் பருவம்
பிள்ளைகள் படித்தது
அடுத்த பருவம்
தான் வேலை செய்தது
முதல் பருவம்
பிள்ளைகள் வேலை செய்தது
அடுத்த பருவம்
தனக்கு குடும்பமானது
முதல் பருவம்
பிள்ளைகளுக்கு குடும்பமானது
அடுத்த பருவம்
தான் தளர்ந்தது
முதல் பருவம்
பிள்ளைகள் தளர்ந்தது
அடுத்த பருவம்
தண்ட வாளங்கள்
சேருவ தில்லை
விட்டுக் கொடுத்து
விரும்புதல் நன்று
---------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
----------------------------------------------------------------------

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக