வியாழன், 23 ஏப்ரல், 2009

உங்கள் மதிப்பு

உங்கள் மதிப்பு
-----------------
உங்கள் மதிப்பை
உறைத்துப் பார்க்க
உறவினர் நண்பரிடம்
கடன் கேளுங்கள்
இந்த மாதம்
மருத்துவச் செலவு
திடீர் என்று
திருவிழாச் செலவு
கல்லூரி பீசுக்கு
கடைசித் தேதி
இன்னும் ஒருவருக்கு
இப்பத்தான் கொடுத்தேன்
போன மாதம்
வந்து இருக்கலாம்
அடுத்த மாதம்
முயற்சி செய்கிறேன்
கடனை மறுக்கும்
சாக்குப் போக்கில்
உங்கள் மதிப்பின்
உண்மை புரியும்
----------------------- நாகேந்திர பாரதி
----------------------------------------------------------------------------------

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக