திங்கள், 13 ஏப்ரல், 2009

பொழுது போகிறது

பொழுது போகிறது
-----------------------
ஒவ்வொரு பருவத்திலும் பொழுது
எப்படியோ போகிறது
கடலை மிட்டாய் வாங்க
கடைக்குப் போன பொழுது
பரீட்சைக்கு படித்துக்கொண்டு
பயந்து இருந்த பொழுது
எவளையோ நினைத்துக் கொண்டு
ஏங்கிக் கிடந்த பொழுது
வேலை பார்க்கப் போய்
கற்றுக் கொண்ட பொழுது
விளையாட்டு அரட்டை என்று
நண்பருடன் திரிந்த பொழுது
குடும்பம் குழந்தை என்று
கூடி வாழ்ந்த பொழுது
ரத்தம் வற்றிப் போய்
மருந்தில் வாழும் பொழுது
போனதை நினைத்துப் பார்த்து
புலம்பிக் கிடக்கும் பொழுது
பொழுது போதாது மாறி
பொழுது போகாத பொழுது
-------------------- நாகேந்திர பாரதி
-----------------------------------------------------------------------------------

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக