ஞாயிறு, 12 ஏப்ரல், 2009

இளமைத் தொல்லை

இளமைத் தொல்லை
-------------------------
காத்துக் காத்துக்
கனத்த கண்கள்
பார்த்துப் பார்த்துப்
பரவச மாகும்

கோர்த்துக் கோர்த்துக்
குமுறிய இதழ்கள்
பூத்துப் பூத்துப்
புன்னகை விரியும்

மதியம் மாலை
மறுநாள் காலை
பதியம் போட்டுப்
பரவும் கொள்ளை

எதுதான் எல்லை
இளமை தொல்லை
அதுதான் அன்பின்
இன்ப முல்லை

உள்ளம் ரெண்டும்
உணரும் வேலை
கள்ளம் இல்லாக்
காதல் சோலை

-------------- நாகேந்திர பாரதி
-----------------------------------------------------------------------------------

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக