ஞாயிறு, 12 ஏப்ரல், 2009

அவ்வளவு தானா

அவ்வளவு தானா
---------------------
வட்ட எருவை
வைக்கும் முன்பு
கிட்டப் பார்க்கக்
கிளரும் எண்ணம்

இந்த முகத்திற்கு
இறுதி நாளா
சொந்த உறவைச்
சுடும் நேரமா

தூக்கித் திரிந்த
தோள்கள் தொலைந்ததா
ஆக்கிக் கொடுத்த
கைகள் அவிந்ததா

பாக்கி இல்லையா
பாசம் இல்லையா
தேக்கித் தந்த
தென்றல் இல்லையா

அவ்வளவு தானா
அணைந்து போனதா
இவ்வளவு தானா
இழப்பே வாழ்வா

----------------- நாகேந்திர பாரதி
=================================

2 கருத்துகள்: