புதன், 7 பிப்ரவரி, 2024

கழுவேற்றும் காதல் - கவிதை

 கழுவேற்றும் காதல் - கவிதை 

—————

ஒரு தலைக் காதல் எல்லாம்

உயிர் எடுக்கும் காதல் தான்


அழகிலே மயங்கிப் போய்

அவள் பின்னே தயங்கிப் போய்


ஆசையைச் சொல்லிப் போய்

அவமானம் அள்ளிப் போய்


வெறுக்கவும் முடியாமல்

வேதனையில் வெம்பிப் போய்


கண்ணீரின் காதல் எல்லாம்

கழுவேற்றும் காதல் தான்


கிட்டாத காதல் என்றால்

வெட்டி எறிந்து விட்டு


வேறு இடம் தேடுவதே

விவேகம் காதலுக்கு


——-நாகேந்திர பாரதி


My Poems/Stories in Tamil and English 


1 கருத்து:

உஷா தீபன் சிறுகதை மதிப்புரை - கதை புதிது நிகழ்வு

 உஷா தீபன்  சிறுகதை மதிப்புரை - கதை புதிது நிகழ்வு  ---------------------------------------------------------  நன்றி அழகிய  சங்கர். 'எதி...