புதன், 18 அக்டோபர், 2023

நாடு இருக்கும் நிலையிலே - கவிதை

 நாடு இருக்கும் நிலையிலே - கவிதை 

-------------------------------------------------


ஒருபுறம் பார்த்தால்

விஞ்ஞான விந்தைகள்


மறுபுறம் பார்த்தால்

அஞ்ஞான அசிங்கங்கள்


ஒருபுறம் பார்த்தால்

உலகம் ஒன்று


மறுபுறம் பார்த்தால்

வீடே ரெண்டு


ஒற்றுமை ஒருபுறம்

வேற்றுமை மறுபுறம்


எல்லாப் புறமும்

ஒன்றாய் இருந்தால்


நாட்டின் நிலையும்

நன்றாய் இருக்கும்


--------------------நாகேந்திர பாரதி


My Poems/Stories in Tamil and English 


1 கருத்து:

சிறுகதை மதிப்புரை - கதை புதிது நிகழ்வு

 சிறுகதை மதிப்புரை - கதை புதிது நிகழ்வு  ---------------------------------------------------------------------------- நன்றி அழகியசிங்கர் . வ...