செவ்வாய், 3 அக்டோபர், 2023

வானத்தைத் தாண்டட்டும் - கவிதை

 வானத்தைத் தாண்டட்டும் - கவிதை 

—————————-------------—-

எண்ணங்கள் எல்லாம்

இறக்கை விரிக்கட்டும்


இன்னும் இன்னுமென்று

மேலே பறக்கட்டும்


மேகம் தாண்டட்டும்

வானம் தாண்டட்டும்


வெளியில் கலந்து

விந்தை சேரட்டும்


இறையும் தானும்

ஒன்றாய்க் காணட்டும்


——நாகேந்திர பாரதி


My Poems/Stories in Tamil and English 1 கருத்து:

சிறுகதை மதிப்புரை - கதை புதிது நிகழ்வு

 சிறுகதை மதிப்புரை - கதை புதிது நிகழ்வு  ---------------------------------------------------------------------------- நன்றி அழகியசிங்கர் . வ...