ஞாயிறு, 2 ஏப்ரல், 2023

காதலின் மிச்சங்கள் - கவிதை

 காதலின் மிச்சங்கள் - கவிதை 

——————-----------------------———


பகலும் இரவும்

பாழான  மிச்சம்


மனமும் உடலும்

மரமான  மிச்சம்


பேச்சும் மூச்சும்

பிழையான  மிச்சம்


தேடித் தேடித்

திரிகின்ற  மிச்சம்


கனவாய்ப் போன

காதலின்  மிச்சம்


————-நாகேந்திர பாரதி

My Poems/Stories in Tamil and English 


2 கருத்துகள்:

ஒரு ஓடை நதியாகிறது - கவிதை

 ஒரு ஓடை நதியாகிறது - கவிதை  ———————-------------------------———— விழுந்த இடத்தில் வெறும்  ஓடை தான் நடந்து போனால் தான் நதியென்ற பேர் கிட்டும...