வெள்ளி, 31 மார்ச், 2023

இடைத் தேர்தல் - கவிதை

 இடைத் தேர்தல் - கவிதை 

————————--------------------

அரசியல் போட்டியிலும்

இடைத் தேர்தல்


அழகிப் போட்டியிலும்

இடைத் தேர்தல்


இடையின் ஆட்டத்தில்

அழகிப் போட்டி 


இருப்பின்  ஆட்டத்தில்

தேர்தல் போட்டி  


ஆட்டம்  முடியும் 

கூட்டம்  கலையும் 


———-நாகேந்திர பாரதி

My Poems/Stories in Tamil and English


2 கருத்துகள்:

முடிவிலும் தொடரலாம் - கவிதை

 முடிவிலும் தொடரலாம் - கவிதை  ——————————---------------------------- மேம்போக்காக மேம்பாலத்தில் நடக்கும் இனிமை  மேலே வந்து மோதும் காற்றின் கு...