ஞாயிறு, 3 ஜனவரி, 2021

கவிதையே சமையல் - கவிதை

 கவிதையே சமையல் - கவிதை 

---------------------------------------------------------

கருத்தும் கற்பனையும் 

கலந்தே இருக்கும் 


சாதமும் குழம்பும் 

சார்ந்தே இருக்கும் 


எதுகையும் மோனையும் 

இசையைச் சேர்க்கும் 


கூட்டும் பொரியலும் 

கூட்டும் சுவையை 


கார சாரக் 

கவிதையே சமையல் 

----------------------------நாகேந்திர  பாரதி 

My E-books in Tamil and English


1 கருத்து: