வெள்ளி, 25 டிசம்பர், 2020

விடியலை நோக்கி . - கவிதை

 விடியலை நோக்கி .   - கவிதை 

------------------------------------------------------

விடியலை நோக்கி பயணங்கள் 

வேதனை நிறைந்த உள்ளங்கள் 


வடிகால் இல்லா வாட்டங்கள் 

வறுமைத் தீயின் மூட்டங்கள் 


படியும் பாசித் கூட்டங்கள் 

வழுக்கும்  வாழ்க்கை ஓட்டங்கள் 


முடியும் இங்கே மாற்றங்கள் 

முக்கியத் தேவை சீற்றங்கள் 

--------------------------------------------------நாகேந்திர  பாரதி 

My E-books in Tamil and English

1 கருத்து: