சனி, 14 நவம்பர், 2020

தீபத்தின் ஒளியும் திரியின் வலியும்

 தீபத்தின் ஒளியும் திரியின் வலியும் 

----------------------------------------------------------

அதிகாலை உசுப்பி விட்ட 

தாத்தாவைக்  காணோம் 


ஓலை வெடி  கொளுத்திப் போட்ட 

அப்பாவைக்  காணோம் 


உச்சந்தலை எண்ணெய் வைத்த 

அப்பத்தா காணோம் 


பலகாரம் சுட்டுப் போட்ட 

அம்மாச்சி காணோம் 


ஒவ்வொரு உயிராய் 

ஊர் விட்டுப் போன பின் 


தீபத்தின் ஒளியாகத் 

தெரிந்தது அப்போது 


திரியின் வலியாக 

எரிந்தது  இப்போது 

------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

My E-books in Tamil and English

2 கருத்துகள்: