வியாழன், 12 நவம்பர், 2020

உயிரும் மழையும் - கவிதை

 உயிரும் மழையும் - கவிதை 

----------------------------------------------------

மண்ணிலும்  விண்ணிலும் 

இருப்பது கண்டேன் 


ஆக்கமும் அழிவும் 

செய்வது கண்டேன் 


பழியும் புகழும் 

சேர்வது கண்டேன் 


முதலும் முடிவும் 

ஆவதும் கண்டேன் 


உயிரும் மழையும் 

ஒன்றாய்க்  கண்டேன் 

---------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

My E-books in Tamil and English

1 கருத்து: