வெள்ளி, 9 அக்டோபர், 2020

காற்றில் பறக்கும் கோடுகள் -கவிதை

 காற்றில் பறக்கும் கோடுகள் -கவிதை 

------------------------------------------------------------

ஓவியத்தின் கோடுகளும்

கவிதையின் கோடுகளும்


கட்டம் கட்டாமல்

காற்றில் பறந்து விடும்


கோடிழுத்த  கையே

படைத்தவனின் பொறுப்பு


காற்றிழுத்த கற்பனையோ

பார்த்தவனின் விருப்பு

—————————————-நாகேந்திரபாரதி

My E-books in Tamil and English

4 கருத்துகள்: