திங்கள், 26 அக்டோபர், 2020

நினைவுகளின் கூடாரம் - கவிதை

 நினைவுகளின் கூடாரம் - கவிதை 

-----------------------------------------------------------

நினைவுகளின் கூடாரமாய்

வீடுகள்


காலத்தின் மாற்றத்தில்

மாறிக் கொண்டு


உள்ளிருந்து வெளியே

விளையாடிக் கொண்டு


வெளியிருந்து உள்ளே

உறங்கிக் கொண்டு 


உற்றுப் பார்ப்போர்

யாரும் உண்டோ

————————நாகேந்திர பாரதி

My E-books in Tamil and English

3 கருத்துகள்: