சனி, 3 அக்டோபர், 2020

காந்தி ஜெயந்தி - கவிதை

காந்தி ஜெயந்தி - கவிதை 

------------------------------------------

காந்தி ஜெயந்தி

விடுமுறை ஞாபகங்கள்


ஆரம்பப் பள்ளியில்

ஆரஞ்சு மிட்டாய் ஞாபகம்

உயர்நிலைப் பள்ளியில்

உறுதிமொழி ஞாபகம்


கல்லூரிக் காலத்தில்

ஊர்ப்பயணம் ஞாபகம்

வேலைப் பருவத்தில்

விடுமுறை ஞாபகம்


கல்யாணம் ஆனதும்

கடை வீதி ஞாபகம்

குழந்தைகள் வந்ததும்

சுற்றுலா ஞாபகம்


காந்தி ஜெயந்தியின்

விடுமுறை தினத்தன்று

சத்தியாக் கிரகமோ

சத்திய சோதனையோ

ஞாபகம் வந்ததாய்

ஞாபகம் இல்லை


நவீன விருட்சம்

நடத்தும் விழாவிலே

காந்திஜி ஞாபகம்

வந்து விழுகிறது

————————————-நாகேந்திர பாரதி

My E-books in Tamil and English


4 கருத்துகள்: