புதன், 16 செப்டம்பர், 2020

ஓர சீட்டு ஆசை - கவிதை

 ஓர சீட்டு ஆசை - கவிதை 

-------------------------------------------

தொங்கிக் கொண்டு போகும்போது

உள்ளே போக ஆசை


உள்ளே போன பின்பு

உரசாமல் நிற்க ஆசை


உரசாமல் நின்ற பின்பு

உட்கார்ந்து போக ஆசை


உட்கார்ந்து போகும் போது

ஓர சீட்டு ஆசை


ஓர சீட்டு கிடைத்த பின்பு

வாந்தி வரும் ஓசை

------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

My E-books in Tamil and English


3 கருத்துகள்: