செவ்வாய், 15 செப்டம்பர், 2020

சண்டை - கவிதை

  சண்டை  - கவிதை 

-----------------------------------

எப்படியாவது 

சண்டை போடவேண்டும் எங்களுக்கு 


மதங்களுக்கு  இடையே சண்டை 

ஒரே மதமென்றால் 

சாதிகளுக்கு இடையே சண்டை 


ஒரே சாதியென்றால் 

ஊர்களுக்கு இடையே சண்டை 

ஒரே ஊரென்றால் 

தெருக்களுக்கு இடையே சண்டை 


ஒரே தெருவென்றால் 

வீடுகளுக்கு இடையே சண்டை 

ஒரே வீடென்றால் 

உறவுகளுக்கு இடையே சண்டை 


மதக் கலவரம் முதல் 

வீட்டு நிலவரம் வரை 


எப்படியாவது 

சண்டை போடவேண்டும் எங்களுக்கு 


----------------------------------------------நாகேந்திரபாரதி 

My E-books in Tamil and English


2 கருத்துகள்: