வெள்ளி, 5 ஜூன், 2020

இன்பமே எந்நாளும் - கவிதை

இன்பமே எந்நாளும் - கவிதை
----------------------------------------------
காயமா  வீரமா
காவலர் கடமையில்

தூய்மையா அழுக்கா
துப்புரவுத் தொழிலில்

வாய்ப்பா வருத்தமா
வேலையை இழந்தால்

வாழ்க்கையா கோபமா
பெற்றோர் வார்த்தையில்

பார்க்கும் பார்வையில்
நன்மையே தெரிந்தால்

எண்ணும் எண்ணத்தில்
இன்பமே இருந்தால்

நடக்கும் எல்லாமே
நன்மையாய் நடக்கும்
---------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Humor in Business - Poetry Book

3 கருத்துகள்: