வியாழன், 4 ஜூன், 2020

மர்ம மனங்கள் - கவிதை

மர்ம மனங்கள் - கவிதை
--------------------------------------
பார்த்து வளர்ந்தாலும்
பழகித் திரிந்தாலும்

சேர்ந்து நடந்தாலும்
சிரித்து இருந்தாலும்

கூடிக் களித்தாலும்
குலவி மகிழ்ந்தாலும்

உறவாய் இருந்தாலும்
நட்பாய் இருந்தாலும்

ஒருவர் மனமே
மற்றவர்க்கு மர்மமே
---------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Humor in Business - Poetry Book

4 கருத்துகள்: