திங்கள், 25 மே, 2020

சுதந்திர சுவாசம் - கவிதை

சுதந்திர சுவாசம் - கவிதை
-------------------------------------------
பறவைகள் மரக்கிளைகளில்
சுதந்திரமாய் பாடிக் கொண்டு

மீன்கள் நீர்நிலைகளில்
சுதந்திரமாய் ஆடிக்கொண்டு

விலங்குகள் காடுகளில்
சுதந்திரமாய் ஓடிக்கொண்டு

மனிதர்கள் நாடுகளில்
சுதந்திரமாய் கூடிக்கொண்டு

இயற்கையின் இன்பத்தை
சுதந்திரமாய் சுவாசித்துக்கொண்டு
------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Humor in Business - Poetry Book

3 கருத்துகள்: