செவ்வாய், 19 மே, 2020

காதல் பயணம் - கவிதை

காதல் பயணம் - கவிதை
-----------------------------------------
கண்களைப் பார்ப்பது
காதலைப் பாட

சேர்ந்து சிரிப்பது
செவ்விதழ் நாட

கூட நடப்பது
கோதையைக் கூட

பேசிக் கிடப்பது
பித்தனாய்  வாட

பிறந்து வளர்வது
பிரிந்தபின் தேட
------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Humor in Business - Poetry Book

4 கருத்துகள்: