செவ்வாய், 26 பிப்ரவரி, 2019

நரம்புகளின் நாட்டியம்

நரம்புகளின் நாட்டியம்
------------------------------------------
இதயத்தின் நரம்புகளில்
இன்னிசை ஓட்டம்

மூளையின் நரம்புகளில்
முக்கியக் குறிப்புகள்

கைகளின் நரம்புகளில்
கவிதையின் ஊற்று

கால்களின் நரம்புகளில்
நெருங்கிடும் வேகம்

அவளை பார்த்தவுடன்
நரம்புகளின் நாட்டியம்
-------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Humor in Business - Poetry Book

3 கருத்துகள்: