வியாழன், 10 மே, 2018

இறை வெளி

இறை வெளி
-----------------------
உள்ளும் வெளியுமாய்
ஓடிக் கொண்டிருப்பது

நீரும் நெருப்புமாய்
ஆடிக் கொண்டிருப்பது

காற்றும் உயிருமாய்
கலந்து கொண்டிருப்பது

விண்ணும் மண்ணுமாய்
விளங்கிக் கொண்டிருப்பது

நானும் நீயுமாய்
நடந்து கொண்டிருப்பது
----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com

9 கருத்துகள்: